Jag anmäler mig till SFL Fotbollsskola Gullbranna 2019.

* = obligatoriska uppgifter

Förnamn *
Efternamn *
Adress *
Postnr *
(fem siffor ex 14701 )
Postort *
Födelsedata *
(År, månad och dag ex 20000526)
Mobiltelefon *
E-post *
Verifiera E-post *
Ev. hemmaklubb
Ev. tränat antal år
Kön *
Storlek T-shirt *

Övrigt (ex allergier)
Målsmans namn *
Målsmans telefon *
Målsmans mobiltelefon
Målsmans e-post *
Ålderskategori *
Transport med buss
Buss ingår till de första 60 som är anmälda i varje grupp, dock inte till den äldsta gruppen födda 2002-2004.
 

Medlemsskap och därmed rabatt
Jag vill gratis gå med i SFL-Gruppen Läger och event och därmed frigöra statliga bidrag till Sport for Life för min medverkan.

Avtal för forbollsskolan

Jag godkänner avtalet för fotbollsskolan
(Klicka på ovanstånde länk för att se avtalet)


Priset för fotbollsskolan på 500:- inkluderar; T-shirt, Diplom och dessutom ett sportveckan-band, värde 250 kronor.

Aktiviteten har dock begränsat antal platser.

Betalningen sker via bankgiro, i sista steget får du exakt information om hur detta går till.

Vi skulle uppskatta om alla som är med på fotbollsskolan blir medlemmar i Sport for Life gruppen Läger och Event. Medlemskapet är gratis och medför att Sport for Life kan söka bidrag för att ha arrangerat barn och ungdomsaktiviteter.

Din anmälan är bindande om du inte avanmäler dig före den 24 juni. Återbetalning görs endast om du blir sjuk eller skadad och kan uppvisa läkarintyg . Vi behåller dock 200 kr i administrationsavgift.

Som deltagare måste du godkänna avtalet för aktiviteten och din målsman måste ha godkänt att du deltar. Du kan läsa avtalet genom att klicka på texten nedan.

Vid problem med anmälning kontakta sportforlife@lagerpasset.se

Avtal för aktiviteten

1) Anmälan ska ske efter godkännande av målsman.

2) Anmälan är bindande och avanmälan är endast möjlig till i anmälan angivet datum. Vi återbetalar avgiften endast om du blir sjuk eller skadad och kan uppvisa läkarintyg från allmän vårdinrättning som styrker att du inte kan medverka vid aktiviteten. Intyget skall ha inkommit till oss en vecka före aktivitetetn startar. Vid avanmälan behåller vi 200 kr i administrativ avgift.

3) Fotografering och filmning kommer att ske under aktiviteten i syfte att dokumentera samt att marknadsföra lägret i framtiden. Du som målsman/deltagare har ansvaret att själv vara uppmärksam på detta och vill du/ni inte finnas med på bilder ligger ansvaret hos er att meddela fotografen detta samt själv vara observant på de sociala medier om det läggs ut något som inte är önskvärt att då meddela utgivaren om att den ska ta bort bilden eller redigera filmklippet.

4) Vi tar din anmälan till aktiviteten som en indikation på att du vill veta mer om Sport for Lifes övriga läger och verksamhet. Därför kommer du i och med anmälan att kostnadsfritt få Sport for Lifes digitala nyhetsbrev varannan månad om du inte meddelar oss annat.